Pmen raamatupidamistarkvara

Airbnb

majutusteenus

menyy

Pmen raamatupidamistarkvara

Pmen raamatupidamistarkvara

Pmen sisaldab raamatupidamise jaoks kõiki vajalikke mooduleid, mis on omavahel integreeritud. Klientide soovide üldistamise tulemusena on viimistletud ja lihvitud briljantne toode, mis on: lihtne ja mugav nii algajale kui edasijõudnule, võimalusterohke ja paindlik, seadistatav täpselt teie vajadustele. Võimaldab kaugtöö versiooni. Täpsem info: www.pmen.ee

Kassa/pankKassa/pank on programm, mis on mõeldud eeskätt rahaliste dokumentide kirjendamiseks. Toimub nii sularahaga seotud kui ka pangakontol olevate vahenditega teostatud tehingute kajastamine.

Kanded kassa/panga programmi tekivad järgmiselt:

Kassa/panga programmi kannete eksporti on võimalik teostada maksekorralduste saatmiseks pankade programmi, XML fail, PMen fail – mingile teisele asutusele oma kannete edastamiseks. Programm võimaldab kassapõhise tulu ja kulu arvestust (nt. FIE raamatupidamine)


ArveldusedArveldused on programm, mis on mõeldud sissetulnud (ost) või väljasaadetud (müük) arvete koostamiseks, registreerimiseks ja konteerimiseks. Kanded arvelduste programmi tekivad:

Programm Arved võimaldab koostada määratud kannete põhjal (nt.ruumide rent, kommunaalteenused, lasteaiamaksud jne) igakuiseid müügiarveid

Ostuarvete otsekorralduste puhul on võimalus eksportida arvete programmi sisestatud lähteandmed, mille põhjal arvelduste programmis importimisel genereeritakse automaatselt arved.


EelarveEelarve programm on mõeldud selleks, et igal hetkel oleks võimalik otsustada, kas mingi kulu tegemiseks on veel rahalisi vahendeid või mitte, mis on varem eelarves planeeritud.

Tulu/kulu aruandeid ja kasumiaruannet on võimalik koostada nii tekkepõhiselt kui ka kassapõhiselt. Kulu ja tulu artikleid on võimalik liigitada lähtudes oma asutuse spetsiifikast mitmete alajaotusteni. Lisaks veel on võimalus määrata tulu ja kulu tekkekohad ehk objektid, osakonnad või allasutused. Kõik aruande variandid on võimalik trükkida ka koondaruannetena.


Palgaarvestus Programm Palgaarvestus Programm Personal
Põhivara Põhivara programm

Materjalid Materjalide programmis toimub varade liikumine koguselise arvestusega nii bilansiliseks kui ka bilansiväliseks arvestuseks.